SUMMER CAMP '47 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


ร่วมกิจกรรมกีฬาสำหรับนักศึกษาต่างชาติน้องจากWLC ก็ได้รับของที่ระลึกเป็นรางวัลที่แข่งชนะกีฬาประเภทต่างๆ กันถ้วนหน้า


วันเกิดใคร... นะ
วันที่ 10 เม.ย. 47
วัดลามะ (หย่งเหอกง)


หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น