SUMMER CAMP '47 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


เที่ยวเขาเซียงซานฮาโหล... กลับถึงประเทศไทยแล้วครับ


แล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับ

* โปรดติดตามข่าวสารโครงการต่างๆ ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาจีนได้ที่เว็บไซต์ www.wlc2china.com แห่งนี้ด้วยนะครับ *

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการครั้งต่อไป


หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น