SUMMER CAMP '47 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


วิชาศิลป์ตัดกระดาษจีนวิชาดนตรีจีนชมแสดงกายกรรม
วิชาวาดภาพจีน


หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น