SUMMER CAMP '47 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


กำแพงเมืองจีน
หอบวงสรวงเทียนถานหมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น