SUMMER CAMP '47 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


พระราชวังต้องห้าม (กู้กง)จัตุรัศเทียนอันเหมิน


อุ่นเครื่องกันก่อน

วันที่ 6 เม.ย. 47

วิชารำมวยไทเก็ก


หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น