SUMMER CAMP '47 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจีน
นำโดยหัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา
วิชาพู่กันจีน

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น