ประกาศ/ข่าวสารล่าสุด จากทาง WLC2CHINA

เปิดรับสมัครแล้ว !

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีนเทอม มีนาคมนี้โครงการทุน รุ่นที่ 5 ปี 2021

เปิดรับสมัครแล้ว!
รายละเอียด [คลิก]

ฉลองครบรอบ 19 ปี กับ WLC

Image
Image

โครงการพิเศษมอบให้ผู้สนใจเรียนที่ประเทศจีน

ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University ( 北京联合大 )

หลักสูตรภาษาราคาพิเศษ

1. หลักสูตรเรียนภาษา 1 ปี ราคาพิเศษ 79,000 บาท
เปิดเทอม: มีนาคม กับ กันยายน ของทุกปี

คณะการโรงแรมและคณะการท่องเที่ยวอันดับ 1

เรียนปริญญาตรี 4 ปี ชำระค่าเทอม ฟรี 1 เทอม
ฝึกงานช่วงปี 4 เทอม 2 ที่โรงแรมระดับ 5 ดาว ได้รับค่าฝึกงาน 12,000 – 15,0000

หลักสูตรปริญญาตรี ชำระค่าเทอม ฟรี 1 เทอม

1. หลักสูตรบรรยายอังกฤษ
1.1 International Business
2. หลักสูตรบรรยายจีน
2.1 การค้าและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
2.2 อักษรศาสตร์จีน
2.3 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
2.4 การสอน
สอบถามเพิ่มเติม
02-255-4084-5
086-307-7574
wlcchina1@gmail.com
Image

เปิดรับสมัครเทอมหน้า
ปริญญาโท Inter (บรรยายอังกฤษ)

มหาวิทยาลัย UIBE
มอบหนังสือมอบอำนาจ รับรอง
ตัวแทนอย่างถูกต้องให้ WLC
ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับ WLC
Image
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (บรรยายจีน)

ปริญญาตรี

ภาค Inter (บรรยายอังกฤษ)

ปริญญาตรี

ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (บรรยายจีน)

ปริญญาโท

ภาค Inter (บรรยายอังกฤษ)

เร่งรัดภาษาจีน

Intensive Chinese Program (บรรยายจีน)

ภาษาจีนธุรกิจ

Chinese Business Program (บรรยายจีน)
Image