ความก้าวหน้าของคุณคืองานของเรา

WLC เป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศจีน ด้วยการบริการที่มีคุณภาพเป็นกันเอง เป็นคู่คิดเชื่อถือได้ และเชื่อมั่นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ WLC เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษา และมีประสบการณ์ ณ ประเทศจีน จึงกล้าแนะนำสิ่งที่ดีให้กับคุณ

WLC กับภาษาจีนหลายหลักสูตรที่มากด้วยคุณภาพ รับรองได้ว่า ทุกสถาบันที่ WLC แนะนำได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ซึ่งคุณสามารถวางใจได้ว่า ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLC ให้ความสะดวกสบาย และอบอุ่นใจแก่ท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ


อาจารย์ วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ แขกรับเชิญ อาจารย์ นภา ธีระธนานนท์ (ผู้จัดการ WLC)


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นศูนย์สอบ HSK ประจำมณฑล Yunnan


คุณ Zheng zhixiong ผู้สื่อข่าวจากปักกิ่ง แขกรับเชิญ


ภาพถ่ายรวมแขกรับเชิญ


คุณ เจริญ รุจิราโสภณ (ประธานกรรมการ)
คุณ นิลมล รุจิราโสภณ (รองประธานกรรมการผู้จัดการ)
บ.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
แขกรับเชิญ


ความคิดเห็น : ผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับ WLC ผู้มีชื่อเสียง แวดวงภาษาจีน

" อยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเรียนภาษาจีน แล้วช่วยกันส่งเสริม การศึกษาภาษาจีน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และประเทศชาติได้ " อาจารย์ วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

นักธุรกิจลงทุนในประเทศจีน

" ปัจจุบันมีความต้องการด้านบุคลากร ทางภาษาจีนอยู่จำนวนมาก ผู้ที่เรียนรู้ และใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีงานทำ " คุณเจริญ รุจิราโสภณ (ประธานกรรมการ) บ.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่นจำกัด (มหาชน)

ผู้เรียนภาษาจีนกับ WLC

" หาความสุขกับการเรียนรู้ ภาษาจีนมีเสน่ห์ในตัวมันเอง แต่ละตัวอักษรมีความหมาย เมื่ออยู่รวมกันความหมายเปลี่ยนไป " คุณนิลมล รุจิราโสภณ (รองประธานกรรมการผู้จัดการ) บ.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่นจำกัด (มหาชน)


WLC พร้อมให้ข้อมูลและบริการด้านต่างๆ

ให้คำแนะนำปรึกษา ฟรี !! ให้ข้อมูลของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน พร้อมสมัครเรียน

- ให้คำแนะนำระบบการเรียน การปรับตัวและค่าครองชีพ ในแต่ละเมืองของจีน
- จัดทำคู่มือให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง WLC
- ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
- บริการจัดทำวีซ่า บริการจัดหาที่พัก และเจ้าหน้าที่รับสนามบินปลายทาง
- บริการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน พร้อมบัตรนักศึกษานานาชาติ
- จัดโครงการทัศนศึกษาประเทศจีนทุกช่วงปิดเทอม ของทุกปี
- บริการรับจัดกลุ่มทัศนศึกษาตามความต้องการ
- บริการต่อเนื่อง เช่น ติดตามผลการเรียน , ให้คำปรึกษาตลอดระยะการศึกษา , ประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น


จุดมุ่งหมายสูงสุดของ WLC ก็คือการให้บริการอย่างเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้เรียน และผู้ปกครองทุกท่าน


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร และยื่นทำวีซ่า

- รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 8 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา ( กรณีที่ศึกษาอยู่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา )
- สำเนาหนังสือเดินทาง ( หนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน )
- ใบรับรองแพทย์ ( สำหรับนักเรียนระยะยาว 1 ปี )
- ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย JW 202
( ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น )


( ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น )