SUMMER CAMP '46 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


กำลังวัดระดับ เพื่อแบ่งชั้นเรียน
ทดสอบโดยข้อเขียน และสนทนากับอาจารย์

เมื่อได้หนังสือแล้ว.. ก็แยกกลุ่ม แยกห้องกันเลย

ฉลองวันเกิดนักเรียนอัสสัมชัญสำโรง

บ่อน้ำในอดีต ริมถนนหวังฝู่จิ่ง

บนถนนหวังฝู่จิ่ง

วิชาตัดกระดาษ

ช่วยกัน ช่วยกัน !!

มามะ อาจารย์จะทำให้ดูค่ะ

ผลงาน ชิ้นแรกค่ะ

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น