SUMMER CAMP '46 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


แลกเปลี่ยนทักษะฟุตบอลกับนักเรียนจีน
จบวันที่ 3 เม.ย. 46

ฉลองวันเกิดของน้องบิ๊ก และนักเรียนWLC ที่เกิดในเดือนเมษายน ทั้ง 6 คน

ของขวัญให้น้องบอม

ของขวัญให้น้องน้ำฝน

ของขวัญน้องบิ๊ก

ของขวัญน้องอาภา

ของขวัญให้น้องแสน กะ น้องพลอย

จำได้ไหม? ใครเอ่ย (น้อง WIT ไง)
จบวันที่ 4 เม.ย. 46
หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น