SUMMER CAMP '46 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


เมื่อน้องๆ แสดงฝีมือวาดภู่กันจีน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจีน
จบวันที่ 2 เม.ย. 46
หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น