SUMMER CAMP '46 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


ท่องโลกใต้ทะเล

อาหารมื้อกลางวัน
จบวันที่ 13 เม.ย. 46

(วิชาร้องเพลงจีน) แล้วน้องเอ้อขึ้นไป....

ช่วยกันลงนาม... แสดงความคิดเห็น SUMMER
(อ่าวว..วว นึกว่าเขียนอวยพรงานแต่งของใคร...)

อาจารย์ผู้อาวุโส มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่มาเรียนซัมเมอร์กับWLC ทุกคน (โดยผ่านการสอบแล้ว)

ภาพ(รวมหมู่) หลังรับประกาศนียบัตร พร้อมใส่เสื้อของมหาวิทยาลัย Beijing Union University

งานเลี้ยงในคืนก่อนกลับกรุงเทพฯ พร้อมเฉลยเกมส์
และแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน อย่างเฮ.. ฮา..

ภาพที่ระลึก ณ สนามบินกรุงปักกิ่ง

เย้ยๆๆๆ กลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยสภาพที่แข็งแรงกันทุกคน
และผ่านการตรวจที่ด่านควบคุมโรค พร้อมกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคน


ขอขอบคุณที่ติดตามมา ณ ที่นี้

พบกันครั้งต่อไป SUMMER ปี47 ครับ


รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการครั้งต่อไป

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น