SUMMER CAMP '46 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


รอการแสดงกายกรรม
จบวันที่ 27 มี.ค. 46

เรียนวิชาวาดพู่กันจีน
วันที่ 28 มี.ค. 46

ทัศนศึกษาที่พระราชวังฤดูร้อน
วันเสาร์ที่ 29 มี.ค. 46

ปลอดภัยไว้ก่อน !

ไม่มีคน.. ไม่มีใคร.. พวกเราทั้งนั้น !!

ใช้พลังงานไปเยอะ ก็มาเติมพลังด้วยเป็ดปักกิ่ง
กันเลยค่ะ

อาหารมื้อกลางวัน

เที่ยวสวนสัตว์ และดูหมีแพนด้า

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง
รับประกาศนียบัตร หลังจบหลักสูตร

กลุ่มนักเรียนอัสสัมชัญสำโรง กำลังเดินทางกลับกรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพ
จบวันที่ 29 มี.ค. 46
หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น