Kunming Chinese CAMP | คุนหมิง ไชนีส แคมป์
คุนหมิง ประเทศจีน

โครงการ Chinese Camp ณ คุนหมิง ประเทศจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ




วิชาวาดภาพจีน









ตลาดนัด


เกี้ยวแถวมหาวิทยาลัย


วิชาทำอาหารจีน




ชิมผลงาน