SUMMER CAMP '51 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

โครงการภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว ประเทศจีน

คนไหนหน้า.... สุด ยกมือขึ้นแล้วคุณล่ะ.. อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนี้ไหม
... แล้วเจอกันปีหน้า.. อ่ะฮัม

หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น